foto van Theo <br>De Beir

Theo
De Beir

BRUSSELS
T. +32 (0)2 340 24 00
Advocaat-vennoot
Erkend CEDR-onderhandelaar
Erkend FBC-bemiddelaar

Biografie

 • 1986: “Licentiaat in de Rechten” aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), cum laude
 • 1986: certificaat in internationaal handelsrecht (KUL)
 • 1986: certificaat internationaal & Europees handelsrecht (City of London Polytechnic)
 • 1987: “Diplôme de l’Institut Européen des Hautes Études Internationales” & “Certificat d’Études Supérieures des Communautés Européennes” (Nice) 
 • 1987: advocaat Balie Brussel
 • 1993: oprichting advocatenkantoor DE BEIR & C°
 • 2005: Jean-Luc Vanraes wordt partner van het advocatenkantoor DE BEIR & VANRAES 
 • 2006: erkend bemiddelaar in burgerlijke & handelszaken, en sociale zaken (FBC, AIA, bMediation)
 • 2013: “Negotiation & mediating disputes”, gecertifieerd Harvard Law School (Harvard-Boston)
 • 2014: Willem Meuwissen & Theo De Beir bundelen de krachten in AGREMENTOR, THE LAW FIRM
 • 2018: “Negotiation: dealing with difficult people and problems”, gecertifieerd Harvard Law School (Harvard-Boston)
 • 2019: CEDR-erkend onderhandelaar (Centre for Effective Dispute Resolution, London)
 • 2019: Theo en Willem richten het opleidingsinstituut AGREMENTOR, THE ACADEMY op

Functies

 • 1993: oprichter en voorzitter (tot 2003) van de nationale advocatenassociatie Belgavoka (sinds 2014 Avolink)
 • 2020-heden: voorzitter Federale Bemiddelingscommissie (FBC)
 • 2001-2013: plaatsvervangend voorzitter Uitvoerende Kamer van Vastgoedmakelaars (BIV)
 • 2012-2013: ondervoorzitter BECI (Kamer van Koophandel Brussel)
 • 2011-2014: voorzitter bMediation (vroegere BBMC – Brussels Business Mediation Center)
 • 2010-2014: bestuurder VOKA Comité Brussel
 • 2012-2015: bestuurder VOBA (Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage)
 • 2014-heden: jury Trends Legal Awards (Litigation & Arbitration)
 • 2003-heden: diverse mandaten als adviseur en/of bestuurder in meerdere ondernemingen en organisaties
 • 2008-heden: lid uitvoerend comité en Raad van Bestuur BECI (Kamer van Koophandel Brussel)
 • 2008-heden: secretaris-generaal van de Nationale Federatie van de Verandacontructeurs (NFVC), erkend door het Ministerie van Middenstand
 • 2013-heden: lid van de Raad van Bestuur van de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel
 • 2019-heden: vast lid van het bureau van de Federale Bemiddelingscommissie (FBC)


  Docent

  • 2019-heden: praktijklector KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid “Onderhandelen en Bemiddelen”, een verplicht college voor alle 1e Master-studenten
  • 2016-2018: praktijklector KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid “onderhandelen voor juristen”
  • 2016-heden: docent aan Ehsal Management School (EMS, samenwerking tussen KUL & Odisee) voor opleiding tot familieadviseur, i.s.m. het Instituut voor het Familiebedrijf (IFB)
  • 2014-heden: docent voor de NOAB (balie Brussel) en het Vlaams Pleitgenootschap (VPG) aangaande bemiddeling in het algemeen en deelaspecten in het bijzonder
  • 2014-heden: docent voor Leuven Center of Collaborative Management (LCM), Student Association KU Leuven, aangaande bemiddeling
  • 2008-heden: praktijkdocent Universiteit Antwerpen (UA) faculteit Rechtsgeleerdheid “Onderhandelen en Bemiddelen”, een verplicht college voor alle 2e Master-studenten
  • 2013-heden: docent aan het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding voor Magistraten (IGO) aangaande bemiddeling
  • 2006-heden: vast hoofddocent “opleiding tot erkend bemiddelaar” (bMediation)
  • 2012-2015: docent aan de Solvay Brussels School of Economics and Management “Executive Master in IT Management (IT law and forensics)” 
  • 2013-2014: docent voor de vastgoedmakelaars (Vivo, BIV) voor de dagcursus “onderhandelen en bemiddelen” (Brussel & Nijvel in het Frans, Oostende, Antwerpen en Gent in het Nederlands)
  • 2018: docent voor griffiers “hoe omgaan met vragen van rechtszoekenden omtrent bemiddeling?”
  • 2014-heden: docent “Master Class: Waardecreatie bij de oplossing van technische conflicten” (Agrementor)
  • 2016-heden: docent “Master Class: Conflictonderhandelen voor Professionelen” (Agrementor)

   Publicaties

   • 2019: hoofdstukken “conflict”, “communicatie” en “de nieuwe bemiddelingswet doorgrond”, i.s.m. S. Ossieur & E. Lancksweerdt in het boek “Conflictafhandeling buiten de rechtbank” (Intersentia), L. DEMEYERE en S. RUTTEN (eds.)
   • 2019: artikel “Wat kunnen België en Nederland elkaar over zakelijke bemiddeling leren?” in Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement (Intersentia), i.s.m. Willem Meuwissen
   • 2016: hoofdstuk “Smaakmakers in het procesrecht. Over buitengerechtelijke recepten, vergeten vorderingen en exotische incidenten”, in “De kracht van bemiddeling en de rol van de advocaat en de magistraat” (Intersentia), J. FLO, L. JANSSENS en VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP (eds.)
   • 2015: artikel “meerwaarde creëren in onderhandelen en bemiddelen”, in “Alternatieve geschillenbeslechting” van de ORDE VAN ADVOCATEN KORTRIJK – dept. Vorming en beroepsopleiding
   • 2014: artikel “Enquête betreffende de bemiddelings-mediationmarkt in België” in Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement (Intersentia)

   verder heeft Theo nog talrijke publicaties op zijn naam staan inzake onderhandelen en bemiddelen

    Praktijkdomeinen

    • Ondernemingsrecht
    • Bouwrecht en vastgoedrecht
    • Erfrecht en huwelijks­vermogensrecht
    • Arbeidsrecht
     en sociaal recht
    • Eigendomsrecht
    • Onderhandelen
    • Bemiddelen
    • Aansprakelijkheidsrecht
    • Contractenrecht
    • Familiebedrijven

    Contactgegevens

    Kantoor BRUSSELS

    • T. +32 (0)2 340 24 00
    • Winston Churchilllaan 51 - 1180 Brussels
    Contacteer Theo De Beir